lawyer


Naš Tim


...

Slavko Popivoda

Advokat/Osnivač


...

Dunja Popivoda Bubanja

Advokat


...

Vanja Gavrančić

Advokat


...

Jovana
Panić

Advokat


...

Uroš Sekulić

Advokat pripravnik


...

Nikola Babić

Advokat pripravnik


Oblasti rada • ugovori
 • testamenti
 • nepokretnosti
 • stvarno pravo
 • porodično pravo
 • nasledno pravo
 • obligaciono pravo
 • naknada štete
 • radno pravo
 • upravno pravo
 • privredno pravo
 • krivično pravo
 • prekršajno pravo
 • rehabilitracija i restitucija
 • međunarodno privatno pravo

 • O nama


  Advokatsku kancelariju „POPIVODA“ osnovao je advokat Slavko Popivoda 1978. godine u Novom Sadu. U svom višedecenijskom uspešnom radu advokatska kancelarija „POPIVODA“ izgradila je ugled jedne od najboljih advokatskih kancelarija u ovom delu zemlje. Kvalitet pružanja pravnih usluga ogleda se u širokom delokrugu obavljanja različitih pravnih poslova, dostupnosti klijentima u svakom momentu kao i brzom i efikasnom pružanju pravnih saveta i usluga. Naš tim se bavi zastupanjem fizičkih i pravnih lica kao i inostrane klijentele pred sudovima Republike Srbije, upravnim organima i drugim državnim institucijama. U delokrug pravnih poslova koje obavlja kancelarija spadaju zastupanja u svim vrstama građanskopravnih sporova (stvarno, obligaciono, porodično i nasledno pravo), izvršni postupci, vanparnični postupci, upravni postupci i upravni sporovi, radni sporovi, privredni sporovi, odbrane u krivičnim predmetima, sastav svih vrsta ugovora kao i opštih akata pravnih lica. Kancelarija je posebno specijalizovana za sve vrste poslova koji se odnose na promet nekretninama, imovinske sporove i sastav svih vrsta ugovora za raspolaganje nekretninama.

  Kontaktirajte nas


  Adresa

  popivoda.rs
  Lasla Gala 10,
  21 000 Novi Sad
  Srbija
  Telefon: +381 (021) 423122
  Fax: +381 (021) 527075
  stop head lice